08 - 612 36 36 kerstin@luntand.com

Tandvård och tjänster

Förutom allmäntandvård utför jag implantatkronor och implantatbroar i implantatsystemen Straumann och Nobel Biocare. Jag samarbetar med min kollega Daniel Barhado på kliniken som utför fixturoperationen och där jag sedan utför implantatprotetiken.

Vi samarbetar också med specialisttandläkare och nischade tandläkare inom protetik, endodonti, parodontologi, bettfysiologi och kirurgi.

För akupunktur och muskulär behandling vid tandpressning finns ett samarbete med fysioterapeut Teresia Andersson. Vid grav tandpressning där man inte når önskat resultat med t.ex. bettskena kan min kollega Daniel utföra Botoxinjektioner i käkmusklerna. Se också under Tandpressning.

Blekning sker med både hemblekning och på klinik, se under Blekning.

På kliniken finns också en tandhygienist, Gudrun Gimbergsson.

Leg. Tandläkare
Kerstin Forsgren
Luntmakargatan 81
113 51 Stockholm

Tel.  08-612 36 36
E-post: kerstin@luntand.com