Karies

Karies orsakas av bakterier i munnen som älskar kolhydrater, helst socker. De förökar sig då snabbt och utsöndrar syra. Syran sänker pH-värdet i munnen så det blir surt och då urlakas mineralerna i emalj och dentin.
Hur lätt det blir karies kan vara rätt olika mellan olika personer och mycket beror på saliven. Hur stor mängd man har och vilken kvalitet det är på saliven. Många mediciner orsakar muntorrhet och även salivens buffringskapacitet, dvs förmågan att neutralisera sura ämnen, är en faktor som spelar in.

En initial

Om man har ett början till hål, en initial som vi kallar det, har urlakningen bara nått till emaljen eller kanske precis in till gränsen mellan emalj och dentin. Det lagar vi inte utan försöker instruera hur man ska göra för att det inte ska bli större. Helst vill jag undvika att borra och vill hellre försöka avvakta och kontrollera litet oftare. Ett början till hål kan finnas kvar väldigt många år men huvudsaken är att det inte blir större. Om kariesangreppet nått in till dentinet kan man inte längre komma åt att påverka det med olika profylaktiska åtgärder, man har ett manifest angrepp som behöver lagas.